Skip to main content

Historie Domu sv.Josefa

Zobrazit historii

Na hřebeni Moravskoslezských Beskyd, na místě zvaném Gruň, nad Starými Hamry, postavil ve 30. letech minulého století místní pasekář na své louce chalupu jako útulek pro kolemjdoucí a také pro vícedenní rekreace.

Za 2. světové války ji odkoupila ostravská Charita, aby sloužila potřebným pro rekreačně léčebné pobyty. Už tehdy dostala název Dům svatého Josefa.

Po válce byla odkoupena z darů věřících pro apoštolské působení mezi mládeží, oficiálně na jméno Miroslava Tělupila. Na chalupu začal jezdit Dr. Habáň, známý dominikánský teolog a filozof. U něho, jak v olomouckém, tak pražském konventu, se scházela již ve válečných letech mládež od patnácti let až po vysokoškoláky, kteří měli v té době všechny české vysoké školy zavřené.

Na Gruni učil doktor Habáň mladé lidi vnímat a oceňovat nejen krásu lidského ducha, ale i krásu přírody, a to jednak při organizovaném pořádání prázdninových Akademických týdnů, ale i v malých skupinkách o víkendech během celého roku. Mladí si takto pod jeho vlivem osvojovali svobodné myšlení a odpovědné jednání.

Po únoru 1948 zde veškerý ruch rázem ustal. Miroslav Tělupil, absolvent filozofické fakulty v Olomouci, byl odsouzen na deset let vězení za „zhoubný protisocialistický vliv na mladé lidi“ a chata byla zabavena státem. Ostravský důl Hlubina z ní vybudoval rekreační objekt ROH pro horníky.

V roce 1992 byl dům v restituci navrácen a z rozhodnutí soudně rehabilitovaného majitele předán do vlastnictví a užívání občanskému sdružení, pro tento účel založenému (viz níže). Společenské klima polistopadové doby bylo však zcela jiné než před čtyřiceti lety a tak tento „dům setkávání“ dostal poněkud jiný charakter. Jeho kulturně duchovní náplň byla postavena na stejných křesťanských základech jako před půl stoletím. Bylo však nutné ji přizpůsobit tak, aby odpovídala soudobým celospolečenským problémům.

Sdružení Most a Cesta

 

Poslání sdružení formulovali proto jeho zakladatelé (ve stanovách schválených ministerstvem vnitra v r. 1992) takto: stavět mosty a cesty ke smíření, vzájemnému porozumění a přátelství, což je více než jen tolerance. Odtud pochází i název sdružení MOST A CESTA. Zlepšení osobních vztahů mezi jednotlivými lidmi, rozdílnými společenskými, náboženskými nebo etnickými skupinami i národy je rychlejší cestou ke všeobecnému míru než obsáhlé rezoluce vykonstruované na diplomatické úrovni.

Dům sv. Josefa slouží ve své neziskové činnosti týdenním i víkendovým pobytům pro duchovní cvičení, semináře i vzdělávací a výchovné akce, někdy přímo spojené s rekreací. Probíhají zde jak setkání různých, často křesťansky založených společenství, tak lyžařské výcvikové kurzy, školy v přírodě, školní výlety aj. Celoročně ubytováváme i jednotlivce a rodiny s dětmi. Naleznete u nás domácké prostředí a při troše štěstí i pár nových přátel. Příjemné a ničím nerušené atmosféře napomáhá i to, že na chatě záměrně není televize. Lidé tak mají větší příležitost setkat se u jednoho stolu a pobavit ostatní vlastními příběhy a historkami. Rozhodně Vás však nebudeme do ničeho nutit a pokud se bez televize či rádia nechcete během své dovolené obejít, přivezte si je s sebou.